Ετικέτα: αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

2 μήνες διορία για να ενσωματώσει η Ελλάδα την οδηγία για τις ΑΠΕ

Η αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε ποσοστό τουλάχιστον 20% έως το 2020 στην συνολική κατανάλωση ενέργειας της ΕΕ αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για μια πιο βιώσιμη και ανταγωνιστική Ευρώπη. Η επίτευξη αυτού...

Στη δημοσιότητα ο Ευρωπαϊκός Οδικός Χάρτης Ενέργειας έως το 2050

Στη δημοσιότητα ο Ευρωπαϊκός Οδικός Χάρτης Ενέργειας έως το 2050

Tον Ευρωπαϊκό Οδικό Χάρτη για την Ενέργεια έως το 2050 ο οποίος αναλύει διαφορετικά σενάρια για το ενεργειακό σύστημα της Ευρώπης, δημοσίευσε η Κομισιόν. Σύμφωνα με το συγκεκριμένο οδικό χάρτη, ένα μέλλον που στηρίζεται...

Ν. 2773/99 (Τεύχος ΦΕΚ Α’ 286/22-12-99): «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας-Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις»

Ο νόμος αυτός καθορίζει το βασικό πλαίσιο ρύθμισης της απελευθερωμένης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας που θα αρχίσει να ισχύει από τον Φεβρουάριο του 2001 σύμφωνα με την Οδηγία 96/92 της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Ο νόμος αυτός...